Izglītība

SMARTFOOTBALL 1. LĪMEŅA KURSS

Ja jūs vēlaties paredzēt nākotnes apmācību, Smartfootball sniedz jums instrumentus un metodiku, kas nepieciešami, lai izveidotu futbola spēlētāja svarīgāko un