Kompānija

Elite Football ir enerģiska kompānija, kuras galvenais uzdevums ir piedāvāt augstākās klases, profesionālu pakalpojumu servisu spēlētājiem un treneriem Baltijas valstīs, izglītojot interesentus pēc SmartFootball filosofijas un metodoloģijas.

Elite Football iepazīstinās Baltijas valstis ar SmartFootball filosofiju and trenēšanas metodoloģiju izglītojot trenerus, piesaistot Pro-Uefa ārzemju speciālistus, rīkojot nometnes, sacensības un viedojot elites junioru akadēmijas.

Elite Football treneri aptver milzīgu zināšanu un pieredzes daudzumu. Daudzi no viņiem ir apmācījuši spēlētājus elites līmenī ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē.

Elite Football ir unikāls tādā ziņā, ka mūsu komandu veido profesionāli treneri no visas Eiropas.